ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.

Λεωφ. Μεσογείων 207 – Τ.Κ. 11525 – ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ 996806819 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 154717401000

info@depanetworks.gr