Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. είναι εννεαμελές και απαρτίζεται από τους κκ:

Κυριαζή Χαρίτωνα

Χατζή Μιχάλη

Αναγνώστου Ευστάθιο

Καλούτση Νικόλαο

Μπάρκα Μάρθα

Φάκα Λεωνίδα

Φίλη Αικατερίνη

Σταμούλη Διομήδη (εκπρόσωπο ΕΛΠΕ)

Τροκούδη Αλεξία (εκπρόσωπο ΕΛΠΕ)